Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Четири сезона и едно ограничениe (Правила за буквените замени в славянския акротекст)


Автори:
Веселин Панайотов Шумен, България

Страници: 26-37
DOI: https://doi.org/10.54664/XCRH9648

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 17.8.2020 г.