Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременни функции на култа към на св. Иван Рилски


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 94-102
DOI: https://doi.org/10.54664/PMUN3136

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


423 изтегляния от 17.8.2020 г.