Tarnovo Literary School
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

The Downfall of Two Empires: Tatars and Bulgarians in the Second Half of the Fourteenth Century


Authors:
Aleksandar Uzelac Institute of History, Belgrade, Serbia

Pages: 516-531
DOI: https://doi.org/10.54664/HRAG8012

Abstract:

На база на славянски, гръцки, западни и ориенталски писмени извори и археологически материал статията разглежда най-неясния период в историята на българо-татарските отношения в средновековието, покривайки времето от смъртта на хан Узбек в 1341, до превземането на Варна от татарите на Актау (Актав) през 1399 г. Подробно се анализира съдбата на татарските земи на запад от река Днестър и тяхната политическа организация в този период, ролята на татарския княз Димитрий/Темир (Demetrius princeps Tartarorum) и преселването на татарите на Актау на Балканите. В текста се представят допълнителни доказателства, за да се потвърди становището, съгласно което действията на татарите на Актау, не били насочени срещу останките на Добруджанското деспотство, както често се смята в българската медиевистика.

Keywords:

The Golden Horde, Despotate of Dobrudja, ‘Demetrius princeps Tartarorum’, Aktau Tatars, Prut-Dniester interfluve.

Download


561 downloads since 3.8.2020 г.
NA
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024