Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

Главен редактор:
Антоанета АНЧЕВА (проф. д.изк. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
 
Зам.-главен редактор:
Марина ТЕОФИЛОВА (доц. д-р във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
 
Членове:
Бойка ДОНЕВСКА (доц. д-р в Национална художествена академия, София,България)
Джузепина ПЕТРУЦЕЛИ (проф. д-р в Академия ди беле арти, Бари, Италия)
Красимира КОЕВА (проф. д-р в Национална художествена академия, София, България)
Мариано де Блас ОРТЕГА (проф. д-р в Мадридски университет Комплутенсе, Испания)
Мачией  ЗДАНОВИЧ (доц. д-р в университета „Ян Кочановски“, Келце, Полша)
Роксана ТРЕСТИОРЕАНУ (доц. д-р в Национален университет по изкуствата, Букурещ, Румъния)
 

Адрес на редколегията:

Проф. д.изк. Антоанета Анчева, тел.: 00359 062 628 027, каб. 376 

Факултет по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Независимост“ 48, 5003 гр. Велико Търново

a.ancheva@ts.uni-vt.bg;ancheva22@abv.bgmarisha@mail.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)