Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуални изследвания, 2020 / Том 4 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 385 от 28.10.2021 г.)

Опитите на Стефан Алтъков
Лаура Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/NTSR6081
(изтегляния 390 от 28.10.2021 г.)

Банкси – творец, бунтар и провокатор
Елеонора Атанасова-Петрова
DOI: https://doi.org/10.54664/XAQX6789
(изтегляния 635 от 28.10.2021 г.)

Supplements to: Eleonora Atamasova-Petrova. Banksy – Creator, Rebel and Provocator
Елеонора Атанасова-Петрова
DOI: https://doi.org/10.54664/RYFI2677
(изтегляния 380 от 28.10.2021 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 348 от 28.10.2021 г.)

Етични правила

(изтегляния 310 от 28.10.2021 г.)

Изисквания към авторите

(изтегляния 335 от 28.10.2021 г.)