Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Декоративна система и иконографска програма в напрестолните кръстове на Иван Костов


Автори:
Марио Конов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 272-284
DOI: https://doi.org/10.54664/PELY9413

Резюме:


The paper examines the decorative system and iconographic program seen in Ivan Kostov‘s miniature fretwork. Themes and settings of various biblical and historical scenes presented in the crosses created by the artist are analysed. A relation between classical examples of the ecclesiastical objects and the creative interpretations of the artist has been looked for.


Ключови думи:

miniature wood carving; ecclesiastical objects; biblical motifs

Изтегляне


496 изтегляния от 28.10.2021 г.