Трифонка Романова Попниколова – една от най-видните деятелки на образователното дело в България през втората половина на ХХ век


Георги Георгиев Марияна Георгиева-Гроссе

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


107 изтегляния от 13.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States