ПРОЩАЛНО ЗА ПРОФЕСОР Д-Р ЯНИ МИЛЧАКОВРезюме:

С покруса посрещнахме вестта за кончината на професора – учен, преподавател, колега и приятел – доктор Яни Милчаков.

Ключови думи:


Изтегляне


14 изтегляния от 13.12.2017 г.
Bulgaria / Russian Federation / United States