СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2018 / Том 20 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 947 от 23.11.2018 г.)

Модерните тенденции при маркетинга на френската книга
Стела В. Георгиева
(изтегляния 280 от 23.11.2018 г.)

Съвременните будители и информационната среда – XXI век
Събина Ефтимова
(изтегляния 249 от 23.11.2018 г.)

Книги, студии и поредици по военна психология 1938–1946 г
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 316 от 23.11.2018 г.)

Майсторски клас по библиография в УниБИТ
списание „Издател"
(изтегляния 272 от 23.11.2018 г.)

Трима професори за книгата в Бургас
списание „Издател"
(изтегляния 240 от 23.11.2018 г.)

Драматични събития и просветление в душите
Стела Валериева
(изтегляния 239 от 23.11.2018 г.)

Валета и сянката на Свети Павел
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 348 от 23.11.2018 г.)

In Memoriam Сбогуване с проф. Д-р Елена Георгиева
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 296 от 23.11.2018 г.)