Балканите - език, история, култура, 2015 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 35 от 27.10.2017 г.)

Предговор
(изтегляния 20 от 27.10.2017 г.)

Философът басилевс
Живко Жеков
(изтегляния 14 от 27.10.2017 г.)

Византия и византийците в саги на СнориСтурлусон
Ивелин Иванов
(изтегляния 14 от 27.10.2017 г.)

Балканска културна конфедерация
Драган Жунич
(изтегляния 18 от 27.10.2017 г.)

Друштвена (не)моћ жена у проституцији у државама Балкана
Драгана ПЕЈОВИЋ
(изтегляния 14 от 27.10.2017 г.)

Типологиjа балканских клитика
Jaсмина ПОПОВИЋ Борко КОВАЧЕВИЋ Ђорђе БОЖОВИЋ
(изтегляния 15 от 27.10.2017 г.)

Български фамилни имена с основи от балкански езици
Людвиг Селимски
(изтегляния 26 от 27.10.2017 г.)

Бариери и мостове на балканите
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 46 от 27.10.2017 г.)

Обработка, анализ и визуализация на здравната информация
Димитър Симеонов
(изтегляния 12 от 27.10.2017 г.)

Съвременни геоикономически аспекти на Балканите
Лъчезар Йорданов
(изтегляния 48 от 27.10.2017 г.)

Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 19 от 27.10.2017 г.)

“Устойчивото развитие” – ключов аспект на географското образование
Георги Коцев Десислава Полеганова Мая Василева
(изтегляния 10 от 27.10.2017 г.)

Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география
Лъчезар Йорданов Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 17 от 27.10.2017 г.)