Редакционна колегия


 
Отговорен редактор: проф. д-р Красимира Мутафова 
Доц. д-р Надежда Христова 
Проф. д-р Стела Дерменджиева
Проф. д-р Анастасия Петрова
Проф. д-р Ценка Иванова
Гл. ас. д-р Мартин Дойков
Проф. д-р Даниела Буша
Доц. д-р Зейнеб Дорток Абаджъ
Д-р Хелена Пина
Ас. м-р Сава Стаменкович
Ралица Къцаркова, технически сътрудник