България, българите и Европа - мит, история, съвремие

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2018 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 103 от 18.10.2018 г.)

Рим и Пир II Молоски – мит и реалност
Живко Жеков
(изтегляния 98 от 18.10.2018 г.)

Някои явления от социалната история на Византия през XI век
Симеон Антонов
(изтегляния 82 от 18.10.2018 г.)

Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.)
Антон Дончев
(изтегляния 105 от 18.10.2018 г.)

Русия и българският неутралитет (1914–1915 г.)
Татяна Астарджиева
(изтегляния 86 от 18.10.2018 г.)

Военните училища на руската емиграция в България
Тодор Димов
(изтегляния 168 от 18.10.2018 г.)

Назначаването на народните обвинители и съдии в Русе
Пресиян Костадинов
(изтегляния 102 от 18.10.2018 г.)

Претенции и реалност в Рамбуйе
Катина Димитрова
(изтегляния 87 от 18.10.2018 г.)