България, българите и Европа - мит, история, съвремие

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2017 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 84 от 26.3.2018 г.)

Брак и брачни отношения в Първото българско царство
Симеон Станчев
(изтегляния 80 от 3.4.2018 г.)

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България
Светослав Георгиев
(изтегляния 64 от 3.4.2018 г.)

Щрих към историята на монашеския център Парория
Момчил Младенов
(изтегляния 61 от 3.4.2018 г.)

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз
Валентин Спиридонов
(изтегляния 62 от 3.4.2018 г.)

Пацифистките идеи на Берта фон Сутнер
Нина Шишманова
(изтегляния 53 от 3.4.2018 г.)

Литературната география и съхраненото бъдеще
Атанас Дерменджиев Петя Събева
(изтегляния 50 от 3.4.2018 г.)

Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география в 5 клас
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 66 от 3.4.2018 г.)

Географският фактор в балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 65 от 3.4.2018 г.)

Турция – кратка характеристика .
Лейля Шефкъ
(изтегляния 64 от 3.4.2018 г.)