България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Редакционна колегия

Главен редактор:

Проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Зам.-главни редактори:

Доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Членове:

Проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“