БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: (Online)
ISSN: (Print)
Лиценз:

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ


Сборниците от поредицата „Българите в Северното Причерноморие“ се осъществява със съвместното съдействие на: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Държавната агенция за българите в чужбина, Одеската областна държавна администрация, Управление на културата и туризма, Асоциация на българите в чужбина, Одеското научно дружество на българистите. В поредицата сборници, могат да се открият студии и статии, които умело съчетават научния и ориентирания към практиката подход при анализ на поставените проблеми. Един от малкото примери за сътрудничество между научни звена и държавни институции.

 

 

 

 

 

 

 

Списанието е реферирано и индексирано в: