Journal Epohi
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Epohi, 1993 / Volume 1 / Issue 3

Journal Articles

Table of Contents

(downloads 777 since 1/19/2018)

Габровската община през Възраждането
Georgi Pletniov

(downloads 1303 since 1/19/2018)

Първият държавен съд
Milko Palangurski

(downloads 855 since 1/19/2018)

Проблемът за приятелството в историята
Zhelyazko Stoyanov

(downloads 1361 since 1/19/2018)

Църквата в местността Черней
Sergey Radoev

(downloads 1143 since 1/19/2018)

Varia: Алкохол и дипломация
Dimitar Sirkov

(downloads 540 since 5/15/2018)

  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024