Journal Epohi
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Prof. Dr. Habil Kazimir Popkonstantinov’s 80th Anniversary


Authors:
Oleg Aleksandrov
Tanya Dzhanfezova St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Mihail Hristov St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Pages: 355-357

Abstract:


Keywords:


Download


616 downloads since 19.12.2022 г.
NA
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024