Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-5065 (Online)
ISSN: 2603-3534 (Print)
Лиценз:

Годишник на Историческия факултет


Годишникът на Историческия факултет е продължител на годишната поредица Трудове на Великотърновския университет – Исторически факултет (Т. 1–32), издавана в периода 1973–1996 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изданието е реферирано и индексирано в:


                    Sudoc