Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор: 

проф. д-р Николай КъневВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Зам. главни редактори:

проф. д-р Пламен ПавловВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Редакционен секретар: 

гл. ас. д-р Момчил Младенов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Членове:

акад. Васил Гюзелев, БАН и Асоциация на византинистите и медиевистите в България

проф. дин Милко ПалангурскиВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Петко ПетковВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен ЯнковВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Отговорни редактори на броя:

проф. д-р Пламен ПавловВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Николай КъневВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

доц. д-р Стефан ЙордановВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

д-р Веселин Горанчев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Рецензенти:

проф. дин Милко ПалангурскиВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Петко ПетковВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен ЯнковВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

 

Адрес на редколегията:

проф. д-р Николай Кънев, тел.: 00359 62 618 238, каб. 532 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

ist@ts.uni-vt.bg 

kanev_nikolay@hotmail.com

 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(Иван Иванов: тел. 062 618 295)