Издател, 2018 / Том 20 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 186 от 9.5.2018 г.)

Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия
Стела В. Георгиева
(изтегляния 190 от 9.5.2018 г.)

Иновации в печатните комуникации
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 668 от 9.5.2018 г.)

Български пера в Австралия – кратък обзор
Георги Николов
(изтегляния 233 от 9.5.2018 г.)

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост
Стела В. Георгиева
(изтегляния 198 от 9.5.2018 г.)

Марко Поло, безсмъртно е твоето море ...
Георги Николов
(изтегляния 215 от 9.5.2018 г.)

Феноменът на Умберто Еко и библиографирането му
Александра Куманова
(изтегляния 259 от 9.5.2018 г.)