СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия


Автори:
Стела В. Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 9.5.2018 г.