СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иновации в печатните комуникации


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1042 изтегляния от 9.5.2018 г.