СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ролята на ЮНЕСКО и програмата ПАМЕТ НА СВЕТА в опазването на книжовното културно наследство


Автори:
Петя Дикова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


400 изтегляния от 9.5.2018 г.