Две монографии с научни приноси и практическа приложимост


Стела В. Георгиева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


174 изтегляния от 9.5.2018 г.
NA / Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States