СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост


Автори:
Стела В. Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


251 изтегляния от 9.5.2018 г.