СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Осветяване на проблема за книгата в творчеството на Умберто Еко („Името на розата“ и „Това не е краят на книгите“)


Автори:
Мариета Найдова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 9.5.2018 г.