Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Short Paper: Южнославянският пансион – люлка на родолюбци (към въпроса за сътрудничеството на славянските страни в сферата на образованието)


Authors:
Irina Gribanova

Pages: 174-180

Abstract:

В работе прослеживается связь между воспитательной и образовательной традицией, сформировавшейся в Южнославянском пансионе г. Николаева в 60-80-е годы ХІХ в., и современными тенденциями в деятельности Южнославянского института Киевского славистического университета.

Keywords:


Download


734 downloads since 5.6.2017 г.
France / Cote D'Ivoire / United Kingdom / United States / Germany / Singapore / NA / Russian Federation / China / Sweden / Bulgaria / Ukraine
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024