Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

Съдържание: лингвистика и интернет
(изтегляния 140 от 19.12.2017 г.)

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 117 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 119 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 114 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 100 от 19.12.2017 г.)

Интернет комуникацията – лингвистични аспекти
Гергана Падарева-Илиева
(изтегляния 132 от 19.12.2017 г.)

Възраждане на една традиция
Петя Карамфилова
(изтегляния 93 от 19.12.2017 г.)

Ново изследване върху езиковата интерференция
Владислав Маринов
(изтегляния 108 от 19.12.2017 г.)

Един уникален етимологичен речник
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 134 от 19.12.2017 г.)

За много години, проф. Пенка Радева!
(изтегляния 133 от 19.12.2017 г.)

Полският българист Войчех Галонзка
(изтегляния 99 от 19.12.2017 г.)

Хроника
(изтегляния 111 от 19.12.2017 г.)

Хроника
(изтегляния 112 от 19.12.2017 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 121 от 19.12.2017 г.)

Изисквания към авторите
(изтегляния 108 от 19.12.2017 г.)