Проглас, 2017 / Том 26 / Брой 2

Статии

СЪДЪРЖАНИЕ: ЛИНГВИСТИКА И ИНТЕРНЕТ
(изтегляния 95 от 19.12.2017 г.)

Създаване на софтуер за обучение по специализиран превод
Ренета Килева-Стаменова
(изтегляния 75 от 19.12.2017 г.)

Отново за езика в интернет
Мария Грозева
(изтегляния 74 от 19.12.2017 г.)

За видовете интернет форуми по съдържание
Русин Коцев
(изтегляния 82 от 19.12.2017 г.)

Първи принос в българския генеративен синтаксис: Хилмар Валтер
Цветомира Венкова
(изтегляния 56 от 19.12.2017 г.)

Интернет комуникацията – лингвистични аспекти
Гергана Падарева-Илиева
(изтегляния 83 от 19.12.2017 г.)

Възраждане на една традиция
Петя Карамфилова
(изтегляния 57 от 19.12.2017 г.)

Ново изследване върху езиковата интерференция
Владислав Маринов
(изтегляния 71 от 19.12.2017 г.)

Един уникален етимологичен речник
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 98 от 19.12.2017 г.)

За много години, проф. Пенка Радева!
(изтегляния 92 от 19.12.2017 г.)

Полският българист Войчех Галонзка
(изтегляния 58 от 19.12.2017 г.)

ХРОНИКА
(изтегляния 73 от 19.12.2017 г.)

ХРОНИКА
(изтегляния 76 от 19.12.2017 г.)

АВТОРИТЕ В БРОЯ
(изтегляния 72 от 19.12.2017 г.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
(изтегляния 76 от 19.12.2017 г.)