Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Review: В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст


Authors:
Hristina Staneva

Pages: 175-178

Abstract:

Обект на наблюдения в монографията на В. Бонджолова, която е продължение на книгата й (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество (В. Търново, 2007), са различните страни от взаимодействието на оказионализмите и текста, в който функционират, във връзка с реципрочността на комуникативния процес: действието за съобщаване винаги изисква действие за разбиране (с. 12).

Keywords:


Download


707 downloads since 25.5.2017 г.
France / Cote D'Ivoire / United Kingdom / United States / Germany / Singapore / NA / Russian Federation / China / Sweden / Bulgaria / Ukraine
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024