Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Review: От формата към коректния изказ


Authors:
Tanya Racheva

Pages: 179-180

Abstract:

Представяният труд е нова и разширена преработка на изчерпаното помагало на Людмила Иванова Morphologie des Deutschen. То е едно ценно пособие за студенти-германисти и преподаватели, както и за всички, които изучават немския език и се интересуват от немската граматика въобще и от морфологията като част от нея. Основната цел на книгата и принципите на нейната реализация са мотивирани в краткия увод. Граматичните форми са представени в тяхната жива употреба в различни текстове.

Keywords:


Download


606 downloads since 25.5.2017 г.
France / Cote D'Ivoire / United Kingdom / United States / Germany / Singapore / NA / Russian Federation / China / Sweden / Bulgaria / Ukraine
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024