Journal Proglas
“ST. CYRIL AND ST. METHODIUS” UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO - UNIVERSITY PRESS

Review: Емилия Недкова. Помагало по фразеология на българския език


Authors:
Valentina Bondzholova St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Pages: 181-182

Abstract:

Съставеното от Ем. Недкова Помагало по фразеология на българския език е предназначено за семинарни занятия и за самостоятелна работа на студенти от филологически и педагогически специалности, които изучават дисциплината „Съвременен български език”. То съдържа два основни дяла. В първата част (7–53 стр.) са включени разнообразни упражнения, изискващи теоретични познания и практически умения за анализ на текст, както и въпроси и задачи за самостоятелна работа. Материалът е разпределен по теми според основните проблеми, свързани с изучаването на фразеологията, като конспективно поднесена информация по всеки един от тях предхожда съответните упражнения. Втората част на Помагалото, която е по-голяма по обем (55–125 стр.), е обособена като „Приложение” и представя добре подбрани откъси от научни публикации на различни автори, изясняващи важни за фразеологията проблеми, както и по-големи текстове за работа. Включването тук на текстове, свързани със задачите, въпросите и упражненията от първата част, причинява известни неудобства при работа с помагалото.

Keywords:


Download


709 downloads since 25.5.2017 г.
Cote D'Ivoire / United Kingdom / Europe / United States / Slovenia / Germany / Singapore / NA / Russian Federation / China / Sweden / Bulgaria / Ukraine
  • © ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO 2016 - 2024