Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Култът към Св. Иван Рилски в търновската агиография


Автори:
Венелин Грудков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 13-27
DOI: https://doi.org/10.54664/NUDQ6493

Резюме:


The research focuses on the main texts of the Old Bulgarian hagiographical cycle about Saint John of Rila. Text analysis of the post-biographical parts leads to the conclusion that the relics of the Rila saint extremely actualize their impact in historical periods that are dramatic for the ethnic destiny.


Ключови думи:

religious cult, hagiographical texts, ethnos.

Изтегляне


830 изтегляния от 2.8.2020 г.