Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евтимиевият правопис и царските грамоти от края на XIV век


Автори:
Ангелина Даскалова София, България

Страници: 165-174

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


493 изтегляния от 28.8.2020 г.