Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Едно дипломатическо пратеничество в Търново през 1395 г.


Автори:
Йордан Андреев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 429-438

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


447 изтегляния от 31.8.2020 г.