България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2007 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 102 от 6.11.2018 г.)

Зараждането на една нова идеологема
Калчо Калчев
(изтегляния 122 от 6.11.2018 г.)

Български вариации на тема ислямски забрадки
Кина Котларска
(изтегляния 166 от 6.11.2018 г.)

Функции на българското военно облекло
Даниела Станчева Цанкова-Ганчева
(изтегляния 1238 от 6.11.2018 г.)

Съвета на Ареопага при Солон и номофилакията
Стела Монева
(изтегляния 143 от 6.11.2018 г.)

Новооткрит уникален гроб
Борис Д. Борисов
(изтегляния 128 от 6.11.2018 г.)

Обсадното изкуство във войните на цар Калоян (1197–1207 г.)
Ивелин Иванов
(изтегляния 117 от 6.11.2018 г.)

Магия и ритуал в средновековна България
Николай Тодоров
(изтегляния 186 от 6.11.2018 г.)

България и Балканите – възможни вектори на икономическото сътрудничество
Атанас Дерменджиев Пламен Илиев
(изтегляния 122 от 6.11.2018 г.)

Акценти върху контрола в обучението по география и икономика
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 108 от 6.11.2018 г.)

Съвременни ландшафти на Беляковско плато
Мария Петрова
(изтегляния 148 от 6.11.2018 г.)

Американският неоконсерватизъм - минало, настояще, бъдеще
Силвия Александрова
(изтегляния 153 от 6.11.2018 г.)