България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българи, учили в Николаевската академия на ГЩ в периода 1879–1885 г. (част 1)


Автори:
Драгомир Георгиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


334 изтегляния от 18.10.2018 г.