България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското учебно дело в Бургас от Освобождението до края на XIX в


Автори:
Георги Дракалиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


223 изтегляния от 18.10.2018 г.