България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Българското учебно дело в Бургас от Освобождението до края на XIX в


Георги Дракалиев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


42 изтегляния от 18.10.2018 г.
Bulgaria / Germany / Macedonia / Russian Federation / Senegal / United Kingdom / United States