България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хърватският сабор и учредяването на Кралство на сърби, хървати и словенци – 1 декември 1918 г.


Автори:
Пресиян Конакчиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 18.10.2018 г.