България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Български етнически общности от Дебърско, включени в територията на Албания (1912–1938 г.)


Автори:
Николай Величков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


325 изтегляния от 18.10.2018 г.