България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Назначаването на народните обвинители и съдии в Русе


Автори:
Пресиян Костадинов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


353 изтегляния от 18.10.2018 г.