България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище


Автори:
Стела Дерменджиева Тамара Драганова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


319 изтегляния от 18.10.2018 г.