България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Обучението по „География на страните“ – вертикални връзки и съдържателна макрорамка по новите учебни програми в българското училище


Стела Дерменджиева Тамара Драганова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


38 изтегляния от 18.10.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Senegal / United Kingdom / United States