България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Динамика и пространствени измерения на професионалната реализация на медицинските кадри в България


Автори:
Димитър Симеонов Петя Кънчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


206 изтегляния от 18.10.2018 г.