България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Място и професионален профил на учителя по география и икономика в образователната система на област Варна


Автори:
Ирена Радева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 18.10.2018 г.