България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Място и професионален профил на учителя по география и икономика в образователната система на област Варна


Ирена Радева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


204 изтегляния от 18.10.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Senegal / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States