България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Кулите с издаден остър ръб и обсадната техника през ранновизантийската епоха


Автори:
Пламен Дойчев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


316 изтегляния от 18.10.2018 г.