България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои явления от социалната история на Византия през XI век


Автори:
Симеон Антонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


219 изтегляния от 18.10.2018 г.