България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Прояви на добросъседство и военнополитическо сътрудничество между Византия на Комнините и Селджукския султанат


Автори:
Месут Али

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


320 изтегляния от 18.10.2018 г.