България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Голямото пътуване на император Мануил II Палеолог на Запад (1399–1403) и въпросът за уния между Католическата и Православната църква


Автори:
Павлин Атанасов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


419 изтегляния от 18.10.2018 г.