България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Голямото пътуване на император Мануил II Палеолог на Запад (1399–1403) и въпросът за уния между Католическата и Православната църква


Павлин Атанасов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


48 изтегляния от 18.10.2018 г.
Bulgaria / China / Germany / Macedonia / Russian Federation / Senegal / United Kingdom / United States