България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Дом не се гради за един ден“ – жилищните модели в град София през ХVІІ век


Автори:
Десислава Димитрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


452 изтегляния от 18.10.2018 г.