България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2008 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 115 от 7.11.2018 г.)

Народното събрание на класическата атинска демокрация
Стела Монева
(изтегляния 319 от 7.11.2018 г.)

Криминологически аспекти на корупцията
Емил Стоянов
(изтегляния 102 от 8.11.2018 г.)

Значение международного туризма в экономике стран мира
Светлана Александровна Щербакова
(изтегляния 95 от 8.11.2018 г.)

Program "LIDER" - opportunities and practices
Иван Марков
(изтегляния 93 от 8.11.2018 г.)

Географски поглед към църквите и манастирите в Сърбия
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 232 от 8.11.2018 г.)

Традиционни и иновационни методи в обучението по география
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 84 от 8.11.2018 г.)

"Глобалните промени и проблеми" в образователния процес по география и икономика
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 84 от 8.11.2018 г.)

Мултикултурността в обучението по история и география
Юлия Симеонова
(изтегляния 160 от 8.11.2018 г.)