България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2011 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 122 от 8.11.2018 г.)

Българската медиевистика и българската държавност
Дмитрий Поливянний
(изтегляния 164 от 8.11.2018 г.)

Ранната българска култура и античното религиозно наследство
Златозора Гочева
(изтегляния 107 от 9.11.2018 г.)

За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат
Зарко Ждраков
(изтегляния 138 от 9.11.2018 г.)

Еволюция на византийската титулна йерархия през IХ–XI в.
Николай Кънев
(изтегляния 180 от 9.11.2018 г.)

Бележки за селището Перник през Средновековието
Методи Златков
(изтегляния 102 от 9.11.2018 г.)

Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век
Момчил Младенов
(изтегляния 126 от 9.11.2018 г.)

Споменът за рая Едем в средновековната българска книжнина
Цветана Чолова
(изтегляния 162 от 9.11.2018 г.)

Видин през погледа на чужденеца, края на ХІV–ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 278 от 9.11.2018 г.)

Пломба на Ареобинд, епарх и комеркиарий от VІ век
Игор Лазаренко
(изтегляния 83 от 9.11.2018 г.)

Сабята от гроб № 27 на старобългарския некропол при Нови пазар
Милен Петров Николай Хрисимов
(изтегляния 178 от 9.11.2018 г.)

Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско
Иван Джамбов Стоян Попов
(изтегляния 97 от 9.11.2018 г.)

Югоизточната крепостна степа на Трапезица
Мирко Робов
(изтегляния 88 от 12.11.2018 г.)

Творби на християнския култ от църква № 19 на крепостта Трапезица
Диана Косева Константин Тотев
(изтегляния 74 от 12.11.2018 г.)

За погребенията на търновските царе
Мария Долмова-Лукановска
(изтегляния 146 от 12.11.2018 г.)

Текстилни фрагменти от Трапезица във Велико Търново
Иван Чокоев
(изтегляния 87 от 12.11.2018 г.)

Първото сръбско въстание 1804–1813. Обзор на изворите
Мариана Йовевска
(изтегляния 87 от 12.11.2018 г.)

Стопанската проблематика в списание "Знание" (1875–1876, 1878)
Момчил Маринов
(изтегляния 176 от 12.11.2018 г.)

Идеи за промени в Конституцията на НРБ ПРЕЗ 1958 Г.
Николай Проданов
(изтегляния 109 от 12.11.2018 г.)

Географията в информационния свят
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 95 от 12.11.2018 г.)

Черноморският регион като еманация на географската (без)конфликтност
Атанас Дерменджиев Пламен Парашкевов
(изтегляния 94 от 12.11.2018 г.)

Възникване и развитие на автономните общности на Испания
Слави Димитров Татяна Димитрова
(изтегляния 197 от 12.11.2018 г.)

New Topographic Maps of Масеdоniа in Scale 1:25000
Bashkim Idrizi Murat Meha Pal Nikolli
(изтегляния 81 от 12.11.2018 г.)

Морфология и динамика на Свищовския свлачищен масив
Маринела Агаларева
(изтегляния 102 от 12.11.2018 г.)

Компютърните образователни технологии в обучението по география
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 264 от 12.11.2018 г.)

Списък на съкращенията
(изтегляния 94 от 12.11.2018 г.)