България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2013 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 124 от 16.4.2018 г.)

Кръстове–енколпиони от РИМ – Враца
Александра Петрова
(изтегляния 157 от 16.4.2018 г.)

Териториална структура на Търново през османския период
Жулиета Гюлева
(изтегляния 268 от 16.4.2018 г.)

Ификрат – стратегът реформатор
Живко Жеков
(изтегляния 127 от 16.4.2018 г.)

Светът на един византийски сановник от ХV в.
Момчил Младенов
(изтегляния 178 от 16.4.2018 г.)

Еврейската общност в Никопол и Плевен – опит за съпоставително изследване
Красимира Мутафова Младен Василев
(изтегляния 418 от 16.4.2018 г.)

Командният състав на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 162 от 16.4.2018 г.)

Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”
Галин Петров Мария Петрова
(изтегляния 152 от 16.4.2018 г.)

Урокът по география като стратегически конструкт
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 362 от 16.4.2018 г.)

Южен Кавказ на Евразийската геополитическа карта
Пламен Парашкевов
(изтегляния 124 от 16.4.2018 г.)