БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1994 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 409 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 370 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 429 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 2192 от 21.11.2017 г.)

Епиграфски бележки за Иван, Царсимеоновият син
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 778 от 21.11.2017 г.)

За библейския смисъл на един ранносредновековен символ
Росина Костова

(изтегляния 1142 от 21.11.2017 г.)

Татарите в българската научна литература
Стоян Антонов

(изтегляния 1377 от 21.11.2017 г.)

Женско благотворително общество в Болград )1876 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 493 от 21.11.2017 г.)

Българите в Бесарабия 1941-1944 г.
Петър Тодоров

(изтегляния 459 от 21.11.2017 г.)

Опитите за нормирането на българският език в Украйна
Елза Стоянова

(изтегляния 282 от 21.11.2017 г.)

Опитите за нормирането на българският език в Украйна
Иван А. Стоянов

(изтегляния 363 от 21.11.2017 г.)

Към въпроса за различията между диалектна и кножовна лексика
Любка Стоичкова

(изтегляния 780 от 21.11.2017 г.)

Из творчеството на един бесарабски българин - Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 826 от 21.11.2017 г.)